Příběhy investiční inspirace

Nobelova nadace – změnou strategie k věčné rentě

Dnes se připravte na inspiraci fascinujícím příběhem Nobelovy nadace a její investiční strategie. Podíváme se na historii a vývoj, který tato prestižní organizace zažila. Jak špatnou investiční strategií málem přišla o celý majetek. A také jak se jí ho podařilo udržet, zvýšit a dlouhodobě znásobit. Pojďte se inspirovat reálným příkladem o dlouhodobém investování a významu správné investiční strategie.

ŠPATNÁ PODMÍNKA V ZÁVĚTI

Alfred Nobel, slavný vynálezce a průmyslník, zemřel svobodný a bezdětný. Zanechal světu svůj odkaz ve formě Nobelovy nadace. Jeho závěť stanovila, že jeho majetek bude vložen do fondu, z něhož budou každoročně udělovány ceny za významné vědecké objevy, literární tvorbu a zásluhy o mír ve světě. Nobelova nadace byla tak založena s cílem nejen uznávat a odměňovat tyto úspěchy, ale také zajistit trvalou finanční stabilitu pro jejich udělování.

Jenže…V závěti byla podmínka, že peníze musí být investovány do „bezpečných cenných papírů“ a zároveň, že hodnota vyplácené ceny by si měla držet stále stejnou kupní sílu. Tedy by měla být každoročně navyšována o inflaci. Akcie byly v té době považovány za příliš rizikové.

Již na počátku Nobelovy nadace se ukázalo, že tato původní, velmi konzervativní, investiční strategie nebyla dostatečně výnosná.

Na začátku 20. století byly za bezpečné považovány především státní obligace, které však přinášely nízké výnosy. S postupem času se jejich hodnota snižovala a hrozilo nebezpečí vyčerpání nadačního jmění. Správci fondu se tak ocitli v dilematu mezi poklesem vyplácených cen a zachováním dlouhodobé stability nadace. Ať tak či tak, nezvládali plnit závazky závěti. 

V roce 1950 situace byla natolik vážné, že Nobelova cena měla hodnotu pouze 38% z původní hodnoty v roce 1900.

ZMĚNA STRATEGIE AŽ ZMĚNOU ZÁKONA

Zlom nastal až v roce 1953, kdy na žádost správní rady nadace až švédská vláda změnila pravidla omezující investování. To umožnilo správcům portfolia investovat do akcií.

Tato strategická změna v investiční politice Nobelovy nadace přinesla obrat v hodnotě vyplácených cen. Postupně se jejich výše zvyšovala, až se v roce 1991 vrátila na původní reálnou hodnotu. Tím začalo také růst základního jmění nadace, které je v současnosti, dle údajů z konce roku 2022, více než 3,5 násobné v porovnání s počátkem 20. století.

Pokud bychom ještě srovnali hodnotu z onoho kritického roku 1950, kdy hodnota dosáhla pouze 0,6 miliardy Švédských korun, tak dnešních 6 miliard představuje 10ti násobek. 1 švédská koruna je přibližně 2 české koruny. Takže v českých korunách spravuje Nobelova nadace jmění v hodnotě 12 miliard korun českých. 

Pro zajímavost – za rok 2022 vydala nadace za Nobelovy ceny a ostatní náklady necelých 120 milionů švédských korun, z čehož 50 milionů pro výherce. Kategorií je 5, takže každý výherce dostal 10 milionů švédských korun. A to vše ze zisku svých investic. Řečeno rétorikou jednotlivce – žije z věčné renty vyplácené ze svého investičního majetku.

PONAUČENÍ

Tento příběh Nobelovy nadace nám přináší důležitá ponaučení a inspiraci pro dlouhodobé investování. Jedním z klíčových poučení je relativnost pojmu bezpečnosti a rizika v oblasti investic. I když na počátku 20. století byly státní dluhopisy považovány za bezpečné, jejich nízké výnosy a klesající hodnota ukázaly, že vyšší výnosy musí být dosaženy jinými investičními nástroji.

Nobelova nadace se tedy přiklonila k dlouhodobému růstu svého portfolia a vložila důraz na akcie. Tím dokázala generovat vyšší výnosy, které zabezpečily finanční stabilitu nadace a umožnily růst hodnoty vyplácených cen. Kromě toho se v portfoliu nadace nacházejí také dluhopisy, které zajišťují pravidelné příjmy a pokrytí nákladů spojených s udělováním cen.

Zajímavé je také sledovat vývoj absolutní hodnoty Nobelovy ceny samotné. V roce 1901 byla hodnota ceny 150 000 švédských korun. Aktuálně je její hodnota 10 milionů. Tento nárůst hodnoty je příkladem toho, jak dlouhodobé investování může přinášet pozitivní výsledky.

Podobně jako Nobelova nadace můžete i vy, jako dlouhodobý investor, vyhledávat stabilní investiční příležitosti a diverzifikovat své portfolio. Při hledání investiční strategie je důležité si uvědomit relativnost bezpečnosti a rizika. Přizpůsobte svou strategii dlouhodobým cílům a sledujte aktuální trendy a příležitosti na trhu.

Pokud jste se tímto přístupem inspirovali, zaujal vás a rádi byste podobnou strategii vnesli do vlastních investic, ozvěte se přes kontaktní formulář či mi napište zprávu na Linkedinu.

A tohle už jste četli?

Nadační fond Harvardovy univerzity – Příběh investičního gigantu

Harvardova univerzita není jen synonymem pro elitní vzdělání, je také známá pro svůj mimořádný úspěch v investování. S nadačním fondem v hodnotě neuvěřitelných 51 miliard dolarů je Harvardova univerzita nejbohatší akademickou institucí na světě. Aby mohla být dnes tak...

Norský ropný fond – Inspirace investiční strategií a přístupem

V roce 1969 objevilo Norsko na svém pobřeží obrovské ropné pole. V roce 1996 byly do fondu uloženy první zisky z vytěžené ropy. V roce 2021 hodnota fondu překročila hranici 1 bilionu dolarů a v roce 2023 představuje téměř trojnásobek norského ročního HDP. Na každého...

Martin Kubát

Autor

Jednou měsíčně vám pošleme nejnovější články. Zaregistrujte se k odběru.

Archiv