Příběhy investiční inspirace

Norský ropný fond – Inspirace investiční strategií a přístupem

V roce 1969 objevilo Norsko na svém pobřeží obrovské ropné pole.

V roce 1996 byly do fondu uloženy první zisky z vytěžené ropy.

V roce 2021 hodnota fondu překročila hranici 1 bilionu dolarů a v roce 2023 představuje téměř trojnásobek norského ročního HDP. Na každého občana připadá 5,5 milionu Kč.

Jak to dokázali?

NORSKÝ ROPNÝ FOND

Norský státní penzijní fond Global vznikl poté, co Norsko objevilo ropu v Severním moři. Fond byl založen, aby chránil ekonomiku před vzestupy a poklesy příjmů z ropy. 

Je to jeden z největších a nejznámějších světových státních investičních fondů.

Celková hodnota Norského ropného fondu se v průběhu let výrazně zvýšila a v roce 2021 překročila hodnotu jednoho bilionu dolarů. Fond se stal vzorem pro mnoho jiných zemí, které hledají způsoby, jak efektivně spravovat své příjmy z přírodních zdrojů pro budoucí generace.

Cílem fondu je zajistit odpovědnou a dlouhodobou správu příjmů z norských zdrojů ropy a zemního plynu tak, aby toto bohatství bylo přínosem pro současné i budoucí generace. 

Podobnou situaci řeší také Spojené arabské emiráty, také velmi úspěšně. Ale o tom zase někdy jindy.

V roce 1969 bylo u Norska objeveno jedno z největších pobřežních ropných polí na světě. Najednou měli hodně ropy na prodej a ekonomika země dramaticky rostla. Brzy bylo rozhodnuto, že příjmy z ropy a zemního plynu by se měly používat opatrně, aby se předešlo nerovnováze v ekonomice. Jednoduše řečeno, aby ekonomiku nepřehřály.

V roce 1990 norský parlament schválil legislativu, která projekt podpořila a tak vzniknul Norský státní penzijní fond Global.

První peníze byly do fondu uloženy v roce 1996.

Do fondu se sice převádějí příjmy z těžby ropy a zemního plynu, ale tyto vklady již tvoří méně než polovinu hodnoty fondu. Většinu z nich vydělaly investice do akcií, dluhopisů, nemovitostí a infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie.

Fond spravuje aktiva v hodnotě 15 bilionu Norských korun, což je v přepočtu 30 bilionu Korun Českých.

Na každého občana Norska včetně dětí nyní připadá z fondu zhruba 5,5 milionu Kč

Fond dalece překonal počáteční očekávání – objem v něm obsažených prostředků v roce 2023 představuje téměř trojnásobek norského ročního hrubého domácího produktu (HDP).

V roce 2019 uvedl tehdejší generální ředitel fondu Yngve Slyngstad, že „Návratnost investic na světových finančních trzích byla tak vysoká, že ji lze přirovnat k tomu, jako bychom znovu objevili ropu“.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond investuje pouze v zahraničí, aby se norská ekonomika nepřehřívala.

Je nyní jedním z největších světových fondů, vlastní téměř 1,5 procenta všech akcií ve světových společnostech kótovaných na burze. To znamená, že mají podíly ve více než 9 000 společnostech v 70 zemích po celém světě. V akcích je tedy in vestována většina peněz fondu, necelých 70%.

Fond také získává stálý tok příjmů z půjček zemím a společnostem, tedy z dluhopisů. Kterých vlastní více než 1 400 ve 48 zemích a tvoří 28% všech investic.

Kromě toho fond vlastní necelých 900 nemovitostí v některých z předních světových měst, které fondu generují příjmy z pronájmu. To odpovídá bezmála 3 % z celku.

Do infrastruktury obnovitelných zdrojů jde 0,1%.

Pojďme si to shrnout a tzv. Nakreslit si investiční strategii – 70% fondu je investována do akcií. 28% do dluhopisů. 3% do nemovitostí a 0,1% do infrastruktury obnovitelných zdrojů.

Pro zjednodušení jsem zaokrouhloval a proto nám celek vychází více než 100%. Nechci vás zatěžovat desetinnými místy.

Zároveň strategické cíle pro jednotlivá aktiv má Norský ropný fondy určena následovně – kolem 70% akcie, kolem 30% dluhopisy, maximálně 7% nemovitosti a maximálně 2% infrastruktury obnovitelných zdrojů.

Širokým rozložením investic snižují riziko ztráty fondu.

Což nám všem může být výraznou inspirací, jak si zvolit svou dlouhodobouz investiční strategii.

Ve fondu aktuálně nalezneme i české zastoupení v podobě Moneta Money Bank, Komerční Banky a zbrojařské firmy Colt CZ Group. Nemovitosti v podobě několika byznys a průmyslových parků na D1. A také České státní dluhopisy.

NA CO ÚSPORY POUŽÍVAJÍ

Každý rok může norská vláda utratit jen přibližně 3% fondu. Tedy pouze ekvivalent skutečného výnosu fondu nad inflaci. A i tak to činí téměř 20 procent vládního rozpočtu.

Tímto způsobem se příjmy z ropy do ekonomiky zavádějí pouze postupně. Přitom se vynakládá pouze výnos fondu, nikoli kapitál fondu. Díky čemuž v čase stále drží a zvyšuje svou hodnotu. Norově si peníze z fondu tzv. neprojídají.

Úkolem fondu je zajistit, aby Norské národní bohatství vydrželo co nejdéle. 

Jeho cílem jako správce fondu jménem Norů je generovat nejvyšší možný výnos s pouze mírným rizikem, aby fond rostl a vydržel.

PONAUČENÍ

1. ponaučení se týká finančních návyků:

Norsko před 50 lety zvýšilo svůj příjem. Řadu let si ho bezprostředně užívali. Poté si uvědomili, že pokud si chtějí užívat i dlouhodobě, tak musí něco změnit.

2.ponaučení směřuje k nastavení portfolia:

70% akcií v portfoliu největšího fondu na světě dává světu jasnou správu, které aktivum dokáže dlouhodobě nejlépe ochránit investiční majetek před inflací.

A s diverzifikací do 9 000 společnosti všech možných sektorů, regionů a zaměření je fond méně zranitelný vůči výkyvům na trzích. Pokud například některý sektor nebo region neprochází dobou prosperity, ostatní investice fondu mohou poskytnout stabilní výnosy a vyvážit tak možné ztráty. Tímto způsobem Norský ropný fond dosahuje dlouhodobého růstu a minimalizuje rizika spojená s koncentrací investic na jediný trh či odvětví.

3.ponaučením a zároveň klíčový faktor úspěchu:

Klíčovým faktorem úspěchu Norského ropného fondu je jeho aktivní investiční přístup. Fond disponuje profesionálním týmem odborníků, kteří pečlivě sledují trhy, vyhodnocují investiční příležitosti a rozhodují se o vhodných investicích. Aktivní přístup jim umožňuje reagovat na aktuální události a využít příležitostí na trhu. Což jim umožnilo zbrzdit pokles v roce 2022 na -15% oproti akciovým trhům, které poklesly o -20 až -25%.

Výsledky investiční strategie Norského ropného fondu jsou impozantní. Fond dosahuje stabilních výnosů a jeho hodnota se neustále zvyšuje. Tento úspěch je důkazem toho, že dlouhodobý investiční přístup, rozmanitost a aktivní správa majetku mohou přinést vynikající výsledky.

Pokud jste se tímto přístupem inspirovali, zaujal vás a rádi byste podobnou strategii vnesli do vlastních investic, ozvěte se přes kontaktní formulář či mi napište zprávu na Linkedinu.

A tohle už jste četli?

Nadační fond Harvardovy univerzity – Příběh investičního gigantu

Harvardova univerzita není jen synonymem pro elitní vzdělání, je také známá pro svůj mimořádný úspěch v investování. S nadačním fondem v hodnotě neuvěřitelných 51 miliard dolarů je Harvardova univerzita nejbohatší akademickou institucí na světě. Aby mohla být dnes tak...

Nobelova nadace – změnou strategie k věčné rentě

Dnes se připravte na inspiraci fascinujícím příběhem Nobelovy nadace a její investiční strategie. Podíváme se na historii a vývoj, který tato prestižní organizace zažila. Jak špatnou investiční strategií málem přišla o celý majetek. A také jak se jí ho podařilo...

Martin Kubát

Autor

Jednou měsíčně vám pošleme nejnovější články. Zaregistrujte se k odběru.

Archiv