Dějiny okem investic

Brexit – Dopady na globální investice (2016)

Ekonomické důsledky Brexitu pro investory

Brexit, složenina slov „Britain“ a „exit“, označuje odchod Spojeného království z Evropské unie. Tento proces byl zahájen referendem, které se konalo 23. června 2016. V tomto referendu hlasovalo 51,9 % britských voličů pro odchod z EU, zatímco 48,1 % hlasovalo pro setrvání. Výsledek referenda zahájil komplikovaný a dlouhotrvající proces odchodu, který byl plný politických a ekonomických nejistot.

PROČ BREXIT?

Důvody, které vedly k Brexitu, jsou různorodé. Od politických po ekonomické a sociální. Na jedné straně byly obavy z narušení národní suverenity a kontroly nad vlastními zákony a hranicemi. Na druhé straně hrály roli ekonomické faktory, včetně názoru, že Spojené království by mohlo profitovat z vlastních obchodních dohod nezávislých na EU. Kromě toho byly v kampani před referendem využity i emotivní argumenty týkající se imigrace a národní identity. Všechny tyto faktory společně vytvořily silný impuls pro odchod, který byl nakonec potvrzen v referendu v roce 2016.

KOMPLIKOVANÝ PROCES

Po referendu následovalo několik let vyjednávání mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. Cílem bylo dosáhnout dohody, která by usnadnila odchod a minimalizovala jeho dopady na obě strany. Proces byl komplikován řadou otázek, včetně práv občanů, obchodních dohod a hranicí mezi Irskem a Severním Irskem.

Nakonec byla dohoda o odchodu ratifikována a Spojené království oficiálně opustilo Evropskou unii 31. ledna 2020. Od té doby probíhá přechodné období, během kterého se obě strany snaží vyjednat budoucí obchodní vztahy a další aspekty spolupráce.

BREXIT SYNONYMEM ODCHODU

Výsledek Brexitu má dalekosáhlé dopady na politickou a ekonomickou náladu Evropy i celého světa. Zatímco někteří vidí v Brexitu příležitost pro Spojené království stát se suverénnějším a nezávislejším, jiní varují před negativními dopady, které by mohl mít na ekonomiku, obchod a mezinárodní vztahy.

Brexit, termín, který se stal synonymem pro odchod Spojeného království z Evropské unie, je jedním z nejvýznamnějších politických a ekonomických událostí posledního desetiletí. Jeho dopad na investiční trhy byl mnohostranný, a to jak na lokální, tak na globální úrovni.

AKCIOVÉ TRHY

Začněme s akciovými trhy. V Británii byl dopad na akcie smíšený. Některé sektory, jako jsou farmaceutický průmysl a technologie, zaznamenaly růst, zatímco jiné, například maloobchod a cestovní ruch, byly negativně ovlivněny. Tento rozdíl v reakci je výsledkem nejistoty kolem budoucích obchodních dohod a regulací, které by mohly ovlivnit různé odvětví různými způsoby. Na evropském kontinentu byly akcie obecně pod tlakem. Investoři byli opatrní při investování do evropských firem, které mají silné obchodní vztahy se Spojeným královstvím. Globálně se trhy po prvotním šoku rychle stabilizovaly, ale Brexit přesto zanechal stopy nervozity.

MĚNY

Co se týče měnových trhů, britská libra byla jednou z nejvíce postižených měn. Po referendu v roce 2016 libra prudce klesla. Od té doby se stabilizovala, ale zůstává pod tlakem. Euro, měna, která je nárazníkem pro celou Evropskou unii, také utrpělo, ale ne tak výrazně jako libra. Evropská centrální banka zasáhla, aby měnu stabilizovala, což pomohlo zmírnit dopady na investiční trhy.

KOMODITY

Komodity nezůstaly stranou. Zlato, dnes již bývalý přístav pro investory v období nejistoty, zaznamenalo růst. Cena ropy byla ovlivněna mírně, ale globální faktory jako poptávka a nabídka měly větší vliv než Brexit samotný.

ZÁVĚREM

Celkově lze říci, že Brexit přinesl nové výzvy, ale také nové příležitosti. Investoři, kteří byli schopni rychle reagovat a využít příležitosti poklesů jednotlivých sektorů byli schopni v některých případech hezky profitovat. Na druhou stranu, ti, kteří nebyli připraveni nebo nebyli dostatečně informováni, zjistili, že se vlastně nic moc nestalo a trhy v prvním i následujících letech Brexitu rostly v klidu dál.

V dlouhodobém horizontu je stále nejasné, jak se budou věci vyvíjet. Nové obchodní dohody, regulace a politické vztahy budou nadále ovlivňovat investiční trhy v kontextu Brexitu. Co je však jisté, je to, že v těchto nejistých časech je klíčová adaptabilita a schopnost rychle reagovat na měnící se podmínky. A ještě důležitější je držet se kvalitně zvolené investiční strategie.

VÝSLEDOVKA r. 2016

AKCIE: 12 %

DLUHOPISY: 2 %

PENĚŽNÍ TRH: 0,2 %

A tohle už jste četli?

1500 let stará investiční strategie – Talmud portfolio

Co mají společného Mercedes, židovské učení a naivní diverzifikace? Správné rozložení majetku je klíčový krok při jeho ochraně. Sázka na jednu kartu se nevyplácí. A to ani v jednom extrému. Výraznou konzervativností vám zničí majetek inflace…nebo taky plíseň :-)...

Krvavé diamanty

Diamanty. Tyto krystaly zachycující světlo a okouzlující svojí jedinečností. Jsou symbolem luxusu, majestátu a neotřesitelné hodnoty. Slibují nejkoncentrovanější bohatství a bezpečí. Od nepaměti jsou oslavovány v pohádkách a příbězích, a zdobí korunovační klenoty. Na...

Ztracené dekády

Investice do akciových trhů, a zejména do indexů jako třeba S&P 500, je často vnímána jako jistá cesta k úspěchu. Tento pohled je často podporován finančními médii, influencery a dokonce reklamami, které často vyzdvihují tento index S&P 500 jako "nejlepší...

Když jsou experti úplně vedle

Dnes končíme letošní rok. O půlnoci vstupujeme do nového roku plni nadějí a očekávání. Pro investory a finanční analytiky je to období plné předsevzetí a predikcí. Historie nám však ukazuje, že i nejzkušenější a nejuznávanější experti mohou být někdy úplně vedle. V...

Martin Kubát

Autor

Jednou měsíčně vám pošleme nejnovější články. Zaregistrujte se k odběru.

Archiv