Dějiny okem investic

Krvavé diamanty

Diamanty. Tyto krystaly zachycující světlo a okouzlující svojí jedinečností. Jsou symbolem luxusu, majestátu a neotřesitelné hodnoty. Slibují nejkoncentrovanější bohatství a bezpečí. Od nepaměti jsou oslavovány v pohádkách a příbězích, a zdobí korunovační klenoty. Na první pohled se zdá, že diamant je neporazitelnou investicí – ovšem, je tomu skutečně tak?

Diamantové mýty 

Začněme pohledem na diamantové mýty. Tvrdí se, že cena diamantů trvale roste a s jejich originalitou a krásou jen stoupá jejich hodnota. Ale realita může být složitější.

Ano, diamanty mohou být někým vnímány jako uchovatel hodnoty, ale na rozdíl od zlata či stříbra není jejich cena tak transparentní. Každý diamant je unikát, a tak je obtížné stanovit jeho skutečnou tržní hodnotu. Navíc, bez odborné znalosti může být rozpoznání kvality diamantu pro investora obtížné. Jak můžeme srovnat náklady a hodnotu, když každý kámen je světem sám pro sebe?

Diamanty jsou rovněž často vnímány jako bezpečný přístav – avšak je to přístav, který není regulován jako finanční trhy. Jejich hodnota může být ovlivněna mnoha faktory, včetně marketingových kampaní a vnímání spotřebitelů, což je odlišuje od tradičních investičních nástrojů. A přestože historicky diamanty svou hodnotu mají, investiční stabilita není pravidlem. A jejich likvidita – schopnost rychle prodat za přijatelnou cenu – může být velmi nízká.

Krvavé diamanty 

Další aspekt, který musíme zvážit, je politická nezávislost. Diamanty mohou být sice fyzicky odolné proti destrukci, ale nejsou imunní vůči geopolitickým otřesům a konfliktům, které mohou ovlivnit jejich těžbu a distribuci.

V nádherném světě diamantů se skrývá temnější stránka. Některé diamanty, známé jako „krvavé“ nebo „konfliktní“, jsou extrahovány ve válečných zónách nebo podmínkách, kde dochází k porušování lidských práv. Prodej těchto diamantů pak často financuje ozbrojené skupiny a podporuje pokračování konfliktů. Mezinárodní snaha omezit obchod s krvavými diamanty přes Kimberly Process je sice krokem vpřed, ale systém není bezchybný. Pro investory to znamená nejen morální dilema, ale i značné investiční riziko – pokud se prokáže, že jejich diamanty jsou ony krvavé, může to vést k výraznému poklesu jejich hodnoty a prodejnosti.

Marže šperkařů snižují výnos 

Pak je zde otázka originality a krásy – bezpochyby, diamant ve šperku může zvýšit jeho hodnotu, ale opět se dostáváme k subjektivitě. Ne všichni oceňují diamanty stejně a ne každý šperk si udrží svou hodnotu v dlouhodobém horizontu. 

Když se podíváme na prodejní aspekt diamantů, narazíme na podobné komplikace jako u zlata. Šperkařské marže a cena za zpracování diamantů jsou často vysoké a tím pádem dramaticky snižují investiční potenciál těchto kamenů. Kupující často platí prémii za řemeslné zpracování a brand, který diamant prodává. Přestože tedy může být diamant prodán za vyšší cenu než byla původní nákupní, realita prodeje je taková, že tyto náklady snižují čistý výnos a mohou způsobit, že investice do diamantu není tak lukrativní, jak se na první pohled zdá. Obchodní marže v kombinaci s cenami za zpracování, ať už se jedná o řezání, leštění či osazení do šperku, jsou často tak vysoké, že snižují jakýkoli potenciální investiční zisk. Diamant, který si při koupi oceníme na obrovské částky, může být v okamžiku potřeby likvidity prodejný jen za zlomek původní ceny.

Kromě toho, marketingové kampaně a obchodní strategie vynaložené na prodej investičních diamantů také něco stojí. A kdo byste řekli, že to v konečném důsledku zaplatí?

Etika a likvidita

V této souvislosti je třeba zmínit také to, že diamantový trh není tak likvidní jako trhy s jinými drahými kovy nebo cennými papíry. Pokud se investor rozhodne prodat svůj diamant, může být obtížné najít kupce ochotného zaplatit požadovanou cenu. Tato nejistota v oblasti likvidity je dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu při zařazení diamantů do investičního portfolia.

Navíc existuje etická dimenze, která se stává čím dál tím více významnou pro moderní investory. S rostoucí obavou o lidská práva a trvalou udržitelnost se mnoho lidí odklonilo od investic do zdrojů, které nemohou být eticky garantované. Transparentnost původu a cesty diamantu od dolu k výloze je pro mnohé z nás klíčová. V tomto ohledu mohou být krvavé diamanty považovány za tabu, a tím pádem snižují atraktivitu diamantů jako investice pro eticky orientované investory.

Začlenění diamantů do portfolia vyžaduje vysokou míru opatrnosti, vědomí si rizik a obchodních omezení. Diamanty by měly být vždy považovány za diverzifikační nástroj, nikoli za základní kámen investiční strategie. Pro majetné klienty, kteří hledají stabilní a dlouhodobé investice, by diamanty měly zůstat v oblasti osobního obohacení a radosti, nikoli v centru investičního zájmu.

Zařadit do portfolia?

Co to tedy znamená pro investora? Diamanty mohou být krásným doplňkem portfolia, ale jako hlavní investiční instrument nejsou ideální. Můžete je považovat spíše za takovou „špetku koření“ ve vašem investičním portfoliu, nikoliv za „hlavní ingredienci“. Omezení jejich podílu do 5% části věnované alternativním investicím je rozumné. Zachováte tak diverzifikaci a zároveň minimalizujete riziko spojené s jejich volatilitou a specifickými tržními faktory.

A pánové, nám radši doporučuji diamant pořídit na prst našim partnerkám.

Investujte prozíravě.

Jsem Martin Kubát a pomáhám úspěšným budovat a chránit jejich majetek.

A tohle už jste četli?

1500 let stará investiční strategie – Talmud portfolio

Co mají společného Mercedes, židovské učení a naivní diverzifikace? Správné rozložení majetku je klíčový krok při jeho ochraně. Sázka na jednu kartu se nevyplácí. A to ani v jednom extrému. Výraznou konzervativností vám zničí majetek inflace…nebo taky plíseň :-)...

Ztracené dekády

Investice do akciových trhů, a zejména do indexů jako třeba S&P 500, je často vnímána jako jistá cesta k úspěchu. Tento pohled je často podporován finančními médii, influencery a dokonce reklamami, které často vyzdvihují tento index S&P 500 jako "nejlepší...

Když jsou experti úplně vedle

Dnes končíme letošní rok. O půlnoci vstupujeme do nového roku plni nadějí a očekávání. Pro investory a finanční analytiky je to období plné předsevzetí a predikcí. Historie nám však ukazuje, že i nejzkušenější a nejuznávanější experti mohou být někdy úplně vedle. V...

Santa Claus rally

Když se svět ponoří do vánoční nálady, na finančních trzích se objevuje zajímavý jev známý jako "Santa Claus Rally" (Vánoční rally). Tento termín, který v roce 1972 zavedl Yale Hirsch, zakladatel Stock Trader’s Almanac, odkazuje na patrný nárůst výkonnosti akciového...

Martin Kubát

Autor

Jednou měsíčně vám pošleme nejnovější články. Zaregistrujte se k odběru.

Archiv