Dějiny okem investic

Jak císař Dioklecián a zlato prohráli boj s inflací (301 n.l.)

Když stát chce kontrolovat ceny

V roce 301 našeho letopočtu se římský císař Dioklecián odhodlal k radikálnímu kroku, aby čelil rostoucí inflaci, která ohrožovala stabilitu celého Římského impéria. Jeho edikt o maximálních cenách měl být východiskem z ekonomické krize, která byla způsobena mimo jiné nadměrnou emisí mincí a jejich snižující se hodnotou.

Pro současné investory je tento historický moment zajímavou inspirací, jak (ne)bojovat s inflací a proč zlato není už dávno ten bezpečný přístav, jak leckteré marketingové materiály prodejců zlata tvrdí.

DIOKLECIÁNŮV BOJ S INFLACÍ

Diokleciánova politika byla reakcí na dlouhodobé ekonomické problémy Říma, zejména na hyperinflaci, která devastovala ekonomiku. Inflace byla částečně poháněna neustálým snižováním obsahu drahých kovů v římských mincích, což vedlo k jejich postupnému znehodnocování. Dioklecián, snažíc se situaci napravit, stanovil maximální ceny pro širokou škálu zboží a služeb, včetně potravin, oděvů a pracovní síly. Tento krok byl nevídaný a představoval jeden z prvních zaznamenaných případů pokusu o přímou kontrolu cen ze strany státu.

SELHÁNÍ EDIKTU

Edikt selhal z několika důvodů. Zaprvé, stanovené ceny často neodrážely reálné tržní podmínky a vedly k nedostatkům, neboť prodejci se odmítali zbavovat svého zboží za uměle nízké ceny. Zadruhé, pokud ceny některých zboží byly příliš vysoké, lidé je jednoduše přestali kupovat, což vedlo k dalšímu ekonomickému poklesu. Tento pokus o regulaci cen tak paradoxně pouze zvýšil ekonomické problémy, s nimiž se Řím potýkal.

ZLATO A INFLACE

V době kdy Římská říše čelila významné inflaci kvůli devalvaci měny, se mnoho lidí obrátilo ke zlatu jako k bezpečnému přístavu. Avšak edikt o maximálních cenách odhalil jeho značná omezení. Diokleciánův pokus o kontrolu inflace prostřednictvím cenových regulací nejenže selhal, ale také ukázal, že i zlato může být zranitelné v extrémních ekonomických situacích. V obdobích, kdy vláda zasahuje do ekonomiky regulacemi, může být hodnota zlata pod tlakem.

MODERNÍ PARALELY

Diokleciánův přístup a jeho důsledky mají značný význam i pro moderní ekonomiku a investiční strategie. Příklady z nedávné historie, jako je Zimbabwe nebo Venezuela, ukazují, že vládní intervence v tržní ekonomice, zejména ve formě kontroly cen nebo masivního tisku peněz, mohou vést k hyperinflaci a ekonomickému kolapsu.

V posledních letech zažíváme také vysokou infalci. Není to tedy hyperinflace, ale vysoká inflace rozhodně. A přímou souvislost vidím opět ve výrazném tisknutí peněz v po Covidovém období. To sice ekonomiku nastartovalo, ale ve spojení s ostatními okolnostmi způsobilo robustní růst cen, tedy inflaci. A zlato? V roli ochránce hodnoty peněz opět zklamalo.

POUČENÍ

Diokleciánův edikt o maximálních cenách a jeho selhání představuje cenné historické poučení o rizicích vládních zásahů do ekonomiky a o omezeních zlata jako ochrany proti inflaci.

Pro moderní investory jsou tato historická ponaučení důležitá. Neexistuje jedno univerzální investiční řešení pro ochranu hodnoty peněz. I Diokleciánův případ z dávné historie nám připomíná, že žádné aktivum není imunní vůči turbulentním tržním silám. A že zásadní je kvalitní a prozíravá diverzifikace. Myslím, že ta je jediným možným řešením nejen pro ochranu proti inflaci a řízení rizik.

Investujte prozíravě.

A tohle už jste četli?

1500 let stará investiční strategie – Talmud portfolio

Co mají společného Mercedes, židovské učení a naivní diverzifikace? Správné rozložení majetku je klíčový krok při jeho ochraně. Sázka na jednu kartu se nevyplácí. A to ani v jednom extrému. Výraznou konzervativností vám zničí majetek inflace…nebo taky plíseň :-)...

Krvavé diamanty

Diamanty. Tyto krystaly zachycující světlo a okouzlující svojí jedinečností. Jsou symbolem luxusu, majestátu a neotřesitelné hodnoty. Slibují nejkoncentrovanější bohatství a bezpečí. Od nepaměti jsou oslavovány v pohádkách a příbězích, a zdobí korunovační klenoty. Na...

Ztracené dekády

Investice do akciových trhů, a zejména do indexů jako třeba S&P 500, je často vnímána jako jistá cesta k úspěchu. Tento pohled je často podporován finančními médii, influencery a dokonce reklamami, které často vyzdvihují tento index S&P 500 jako "nejlepší...

Když jsou experti úplně vedle

Dnes končíme letošní rok. O půlnoci vstupujeme do nového roku plni nadějí a očekávání. Pro investory a finanční analytiky je to období plné předsevzetí a predikcí. Historie nám však ukazuje, že i nejzkušenější a nejuznávanější experti mohou být někdy úplně vedle. V...

Martin Kubát

Autor

Jednou měsíčně vám pošleme nejnovější články. Zaregistrujte se k odběru.

Archiv