Dějiny okem investic

S&P 500 – Počátky nejznámějšího indexu (1860)

Od železnic ke globálnímu měřítku

Zrození indexu S&P 500 má své kořeny ve vývoji finančních informačních služeb, které sahají až do poloviny 19. století. Henry Varnum Poor v roce 1860 založil magazín „Poor’s Publishing“, který začal poskytovat klíčové informace investorům o investicích do železničních společností. Ty byly v době budování Spojených států amerických páteří rostoucí americké ekonomiky a představovaly jednu z prvních velkých investičních příležitostí pro americké i zahraniční investory. Hlavní postavou v železničním byznysu té doby byl bezpochyby Cornelius Vanderbilt, často známý jako „Commodore“ Vanderbilt. 

Ve dvacátých letech 20. století přišla výrazná inovace. V roce 1923 byla založena Standard Statistics Company, která začala hodnotit hypoteční zástavní listy a vytvořila první akciový index s 233 americkými společnostmi. Tento index byl významným krokem vpřed, neboť umožnil investičním společnostem a jednotlivým investorům lepší přehled o vývoji a hodnocení akciového trhu. Hodnota indexu byla původně přepočítávána každý týden.

V roce 1941 došlo ke spojení Poor’s Publishing se Standard Statistics Company, čímž vznikla Standard & Poor’s. Společnost, která se stala synonymem pro finanční analýzy a indexování. Tento krok byl zásadní pro další rozvoj a standardizaci finančních měřítek a hodnocení.

4. března 1957 došlo k oficiálnímu zavedení S&P 500 indexu, když bylo do seznamu postupně přidáno dalších 267 firem a vytvořen tak seznam 500 největších společností na americkém trhu, který měl odrážet jeho celkový výkon. Index od té doby slouží jako jeden z hlavních ukazatelů zdraví americké ekonomiky a je široce používán investory po celém světě.

ETF A INDEXOVÉ FONDY NA S&P 500

V průběhu let se index S&P 500 stal jedním z nejsledovanějších indexů na světě. Slouží jako základní ukazatel ekonomického vývoje a tržních trendů v USA, přičemž jeho složení se dynamicky mění, aby odráželo aktuální stav a proměny v ekonomice.

V roce 1976 představila investiční společnost Vanguard první indexový podílový fond sledující index S&P 500. To umožnilo i drobným investorům snadno diverzifikovat své investice a účastnit se vývoje celého trhu. Tento fond změnil způsob, jakým lidé investují, a položil základ pro obrovský růst popularity indexových fondů. 

Pozor, nepleťte si s pasivními fondy ETF (Exchange-Traded Fund), které vznikly až v roce 1993. Zajímavostí je, že první ETF byl složen také podle indexu S&P 500 a také společností Standard & Poor’s. Konkrétně SPDR S&P 500 ETF (ticker symbol „SPY“), často nazývaný „Spider“.

TECHNOLOGICKÁ REVOLUCE

Když v roce 1986 Ultronic Systems začala index aktualizovat každých 15 sekund, byl to průlom v dostupnosti informací pro investory. Rychlá digitalizace a automatizace obchodování přinesla novou éru, ve které mohli investoři reagovat na tržní události téměř okamžitě. Tento krok signifikantně ovlivnil celosvětové obchodní praktiky a zásadním způsobem zpřístupnil data o cenách akcií široké veřejnosti.

Logaritmický vývoj indexu S&P 500

INDEX BĚHEM FINANČNÍCH KRIZÍ

V průběhu své existence si S&P 500 prošel několika významnými finančními krizemi, včetně velké recese v letech 1973–1974, Dotcom bubliny na přelomu tisíciletí a Velké finanční krize v letech 2007–2009. Během těchto období index zaznamenal významné propady, které testovaly odolnost trhů i důvěru investorů. Navzdory těmto výkyvům se index dokázal vždy zotavit a pokračovat ve svém růstu, což dokazuje jeho robustnost a schopnost sloužit jako dlouhodobý ukazatel ekonomického vývoje. A také dlouhodobou spolehlivost široce diverzifikovaných akciových trhů, že se po každé prodělané krizi a pádech, vrátí na své hodnoty a rostou dál. Stejně jako ekonomika celá.

S&P 500 VE 21. STOLETÍ

Začátek nového tisíciletí přinesl s sebou nové výzvy a příležitosti. Změny v ekonomice, jako byl růst technologického sektoru, globalizace a inovace v investičních strategiích, byly reflektovány v dynamice indexu. S&P 500 se adaptoval, aby odrážel tyto trendy, čímž poskytl investorům klíčový nástroj pro hodnocení a porozumění tržním změnám.

V novém miléniu S&P 500 nejenže odolal ekonomickým šokům, jako byla finanční krize a pandemie COVID-19, ale také pokračoval v růstu a dosahování nových historických maxim. Index poskytuje investorům přehled o vývoji největších a nejvíce kapitalizovaných společností v USA a zůstává klíčovým benchmarkem pro porovnávání investičních výkonů společností či fondů se zaměřením na Severní Ameriku.

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA A ZAJÍMAVOSTI

Index S&P 500 je složen z 500 předních společností a je navržen tak, aby byl reprezentativním vzorkem odvětví v americké ekonomice podle jejich tržní kapitalizace. Další výběrová kritéria pro zařazení společnosti do indexu zahrnují faktory jako minimální tržní kapitalizace 11,2 mld. dolarů či podmínka alespoň 50% jejich akcií ve volném oběhu.

Přestože se index S&P 500 skládá z 500 společností, je v něm obsaženo celkem 505 akcií, protože některé společnosti, jako například Alphabet Inc. (Google), vydaly více druhů akcií.

V dnešní době tvoří přibližně 30 % celého indexu pouze 10 největších firem.

PONAUČENÍ ZÁVĚREM

Index S&P 500 je více než jen souborem čísel. Je to živá historie amerického průmyslu a globální ekonomiky. Odráží inovace, krize, rehabilitace a růsty. Pro investory po celém světě představuje možnost sledovat pulz největší světové ekonomiky a využít tento ukazatel pro informovaná rozhodnutí. S každým novým dnem přináší tento index nové příběhy a pokračuje ve své roli jako jeden z hlavních pilířů světových finančních trhů.

Každý investor by si měl nicméně uvědomit, jakou roli podílový fond či ETF na index S&P 500 ve svém investičním portfoliu má. Stále jde pouze o společnosti Severní Ameriky. 

Ano, USA jsou poslední dekádu tahounem světové ekonomiky, tedy stejně i akciových trhů Nicméně nebylo tomu tak vždy. A do budoucna také nikdo neví, jak to bude další dekádu. Či další dekádu. A tak dál.

Do široce rozloženého globálního akciového portfolia má tak stále daleko. A tím můžete  neprozíravě zvýšit riziko své investice. Proto nezapomínejte do svých investičních portfolií doplnit i zbytek světa. A také další typy aktiv. Minimálně ty hlavn, jakou jsou nemovitosti či dluhopisy.

VÝSLEDOVKA:

Index S&P 500: 8-10 % ročně

A tohle už jste četli?

1500 let stará investiční strategie – Talmud portfolio

Co mají společného Mercedes, židovské učení a naivní diverzifikace? Správné rozložení majetku je klíčový krok při jeho ochraně. Sázka na jednu kartu se nevyplácí. A to ani v jednom extrému. Výraznou konzervativností vám zničí majetek inflace…nebo taky plíseň :-)...

Krvavé diamanty

Diamanty. Tyto krystaly zachycující světlo a okouzlující svojí jedinečností. Jsou symbolem luxusu, majestátu a neotřesitelné hodnoty. Slibují nejkoncentrovanější bohatství a bezpečí. Od nepaměti jsou oslavovány v pohádkách a příbězích, a zdobí korunovační klenoty. Na...

Ztracené dekády

Investice do akciových trhů, a zejména do indexů jako třeba S&P 500, je často vnímána jako jistá cesta k úspěchu. Tento pohled je často podporován finančními médii, influencery a dokonce reklamami, které často vyzdvihují tento index S&P 500 jako "nejlepší...

Když jsou experti úplně vedle

Dnes končíme letošní rok. O půlnoci vstupujeme do nového roku plni nadějí a očekávání. Pro investory a finanční analytiky je to období plné předsevzetí a predikcí. Historie nám však ukazuje, že i nejzkušenější a nejuznávanější experti mohou být někdy úplně vedle. V...

Martin Kubát

Autor

Jednou měsíčně vám pošleme nejnovější články. Zaregistrujte se k odběru.

Archiv