Dějiny okem investic

Válka ve Vietnamu (1955 – 1975)

Období vysoké inflace a volatility na trzích

Vietnamská válka probíhala od roku 1955, resp. 1959 až do roku 1975. Je známá také jako druhá válka v Indočíně. V konfliktu, který byl přímým důsledkem rozpadu Francouzského impéria v oblasti a vlivu Sovětského svazu a Číny, proti sobě stály komunistický Severní Vietnam a prozápadní režim z jižní polovině země. Komunisté se útokem na svého jižního souseda s podporou partyzánů z Vietkongu snažili sjednotit zemi pod svou nadvládou.

Tento konflikt měl rozsáhlé důsledky na celý svět, včetně investičních trhů. Ovlivnil investice a investiční náladu mnoha způsoby.

VÁLKA, KTERÁ TRAUMATIZOVALA AMERIKU

Od začátku konfliktu se na straně Jižního Vietnamu angažovaly Spojené státy. Stála za tím doktrína prezidenta Trumana, který chtěl zabránit dominovému efektu, kdy pád dalších států do sféry vlivu Sovětského svazu znamenal ohrožení pro jejich sousedy.

Do roku 1963 se Američané angažovali nepřímo pomocí dodávek zbraní a poradců. V roce 1963 se pak USA staly přímým účastníkem bojů se statisíci vyslanými vojáky.

I přes vojenský úspěch USA a Jižního Vietnamu skončila válka v roce 1975 dobytím Saigonu komunistickou armádou. Přes nespornou vojenskou převahu tak Spojené státy doplatily na domácí odpor k válce a neochotu politické reprezentace dodržet záruky dané Jižnímu Vietnamu po podepsání mírové smlouvy v roce 1973. Neúspěch vietnamské anabáze tak traumatizoval americkou společnost po desítky let.

Přestože zpočátku byla podpora veřejnosti válečným snahám vysoká, vzrůstající počet mrtvých amerických vojáků a zprávy o utrpení civilistů daly vzniknout silnému protiválečnému hnutí.

Válka měla také vliv na ekonomiku. Společně s vesmírným programem a náklady na udržení armády schopné vzdorovat Sovětskému svazu vysávala státní rozpočet USA.

VYSOKÁ INFLACE

Válka ve Vietnamu byla jednou z nejdražších vojenských konfliktů v dějinách USA. Financování války vedlo k masivnímu růstu federálního dluhu a zvýšení vládních výdajů. Toto zvýšení výdajů bez současného pokrytí příjmy vedlo ke zvýšené inflaci a ekonomické nestabilitě. Investoři byli znepokojeni rychlým nárůstem cen a nejistotou ohledně budoucnosti ekonomiky.

Před koncem války, v roce 1974, vystoupala inflace až na 11 %. Maxima dosáhla v poválečném období, v roce 1980, hodnotou 13,55 %. Tu Amerika zdaleka nepokořila ani v aktuálním období “vysokých úrokových sazeb”.

VOLATILITA NA TRZÍCH

V období války ve Vietnamu byly investiční trhy charakterizovány vysokou volatilitou. Vojenské operace, politická nejistota a neustálé zpravodajství o válce vytvářely atmosféru nedůvěry. Investoři byli opatrní a často se snažili chránit svůj kapitál prostřednictvím bezpečnějších investic, jako jsou dluhopisy nebo komodity.

Do roku 1965 trhy měly celkově rostoucí tendenci. Mezi lety 1950 až 1965 vyrostl index Dow Jones  o 365 %, z hodnoty 2 600 na 9 500.

Během následujících 17 let, ale měly akciové trhy sestupnout tendenci, kdy se dostali zpět na předválečné hodnoty. Tedy opět index Dow Jones vyklesal až na hodnotu 2 600.

Z grafu je krásně vidět období podpory války a období odporu. Nejistota a nedůvěra v budoucnost byla velmi vysoká. Investoři byli opatrní a prchali do konzervativních investic.

KOMODITNÍ TRHY A ENERGETIKA

Žně naopak měly standardní “válečné sektory” jako zbrojní průmysl, energetika či komodity. Armáda se prostě musí nějak vyzbrojit, obléct a dopravit.

V průběhu války byly omezeny dodávky ropy z jihovýchodní Asie, což mělo výrazný vliv na ceny ropy na světových trzích. Ropa byla klíčovou surovinou pro průmysl a dopravu, a také pro vojenské účely. Tento vliv na ceny ropy měl důsledky pro energetické trhy a investice do energetického sektoru.

PONAUČENÍ

Celkově lze konstatovat, že válka ve Vietnamu měla složité a rozsáhlé dopady na investiční trhy. Tato událost ukazuje, že politické a vojenské události mohou mít výrazný vliv na investiční klima.

Správně zvolená investiční strategie by měla by měla počítat i s těmito situacemi Poklesům nezabráníte, ale můžete mít více složek a druhů aktiv, které pokles celkového portfolia zmírní.

VÝSLEDOVKA r. 1975

Jde o delší období, ve kterém ceny akcií i dluhopisů kolísaly nahoru a dolů. Tyto výkyvy nebyly způsobeny jen Vietnamskou válkou. Šlo o období 20 let mnoha významných historických událostí.

Každopádně v posledním roce války, tedy v roce 1975, byla výsledovka velice zajímavá.

AKCIE: 37 %

DLUHOPISY: 9 %

PENĚŽNÍ TRH: 5,8 %

A tohle už jste četli?

1500 let stará investiční strategie – Talmud portfolio

Co mají společného Mercedes, židovské učení a naivní diverzifikace? Správné rozložení majetku je klíčový krok při jeho ochraně. Sázka na jednu kartu se nevyplácí. A to ani v jednom extrému. Výraznou konzervativností vám zničí majetek inflace…nebo taky plíseň :-)...

Krvavé diamanty

Diamanty. Tyto krystaly zachycující světlo a okouzlující svojí jedinečností. Jsou symbolem luxusu, majestátu a neotřesitelné hodnoty. Slibují nejkoncentrovanější bohatství a bezpečí. Od nepaměti jsou oslavovány v pohádkách a příbězích, a zdobí korunovační klenoty. Na...

Ztracené dekády

Investice do akciových trhů, a zejména do indexů jako třeba S&P 500, je často vnímána jako jistá cesta k úspěchu. Tento pohled je často podporován finančními médii, influencery a dokonce reklamami, které často vyzdvihují tento index S&P 500 jako "nejlepší...

Když jsou experti úplně vedle

Dnes končíme letošní rok. O půlnoci vstupujeme do nového roku plni nadějí a očekávání. Pro investory a finanční analytiky je to období plné předsevzetí a predikcí. Historie nám však ukazuje, že i nejzkušenější a nejuznávanější experti mohou být někdy úplně vedle. V...

Martin Kubát

Autor

Jednou měsíčně vám pošleme nejnovější články. Zaregistrujte se k odběru.

Archiv